PIS logo
Skarżysko-Kam.
ul. Sikorskiego 20/227 26-110 Skarżysko-Kam. Tel 512 293 747

Kielce
Biuro Poselsko-Senatorskie
al. IX Wieków Kielc 2a 25-516 Kielce

Życiorys

Urodzona w roku 1951 w Suchedniowie, jednym z miast Staropolskiego Okręgu Przemysłowego, w którym niegdyś, jeszcze w czasach Staszica, był umieszczony Zarząd wszystkich zakładów tegoż okręgu. Z uśmiechem mówi, ze nie mogło to pozostać bez wpływu na wybór technicznego kierunku studiów… W roku 1977 zostaje absolwentem Politechniki Świętokrzyskiej z dyplomem Elektrotechnika Przemysłowego. Równocześnie ze studiami, łącząc wiedzę teoretyczną z praktyczną, podejmuje pracę w zawodzie, na początku w zakładach PREDOM-MESKO w Skarżysku, a następnie w Fabryce Urządzeń Technicznych w Suchedniowie, produkującej wówczas wózki widłowe.

Równocześnie, a są to trudne lata 80-te, rozpoczyna działalność społeczną w Solidarności. Wkrótce wątek pracy państwowej przeważy nad wykształceniem technicznym, i to temu zaszczytnemu zadaniu poświęci znaczna część swojego życia.

W 1994 roku wybrana na urząd Burmistrza Suchedniowa. W latach 90-tych związana z Unią Wolności. Z nominacji właśnie tej partii w roku 1998 objęła stanowisko Wicewojewody Świętokrzyskiego obok Wojewody Wojciecha Lubawskiego. Po porażce prawicy w wyborach 2001 roku zostaje audytorem w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. Obserwacja polityki gminnej oraz doświadczenia wyniesione z Urzędu Wojewódzkiego zmieniają jej ogląd polityki w kierunku programu Braci Kaczyńskich. W roku 2003 zostaje członkiem Prawa i Sprawiedliwości.

Z wielką nadzieją włączą się w kampanię 2005 roku, z nadzieją na budowę IV Rzeczypospolitej. Po raz pierwszy zostaje wtedy Posłem na Sejm Rzeczypospolitej. Mandat poselski otrzymuje również w kolejnych wyborach, w 2007 i 2011 roku.

Jest raczej posłem sejmowego zaplecza, jej praca w Komisjach Finansów Publicznych, Komisji Pracy czy Komisji Polityki Społecznej i Rodziny nie jest przedmiotem szczególnych dociekań dziennikarzy, czy też głośnych przedstawień medialnych. Ale może się poszczycić pracą przy ustawie tworzącej Komisję Nadzoru Finansowego, instytucji kluczowej dla uporządkowania naszego systemu finansowego. Ponadto kilkakrotnie o przewodniczyła podkomisjom rozpatrującym projekty zmian w powszechnie nie lubianym prawie podatkowym. Prowadziła również szereg innych ważnych projektów nowych ustaw, m.in. o zmianie ustawy o rachunkowości, zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz ustawy ordynacja podatkowa, zmiany ustawy o ratyfikacji umowy między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Gruzji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, ustawy o zwrocie części wydatków ponoszonych w latach 2006-2012 na ogrzewanie olejem opałowym powierzchni bytowych oraz o zmianie niektórych ustaw wraz z projektami aktów wykonawczych, a także projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym czy projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki, a nadto ustawy prawo o notariacie oraz ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz ustawy prawo ochrony środowiska czy ustaw związanych z koalicyjnym programem rządowym „Solidarne Państwo”.

Mężatka, przy całym natłoku spraw publicznych stara się znajdować czas dla rodziny i przyjaciół. Dla swoich współpracowników stara się łączyć wysokie wymagania z równie wysoką wyrozumiałością i wolą partnerskiej współpracy.

Cały czas mocno wierzy, że to co robi i nad czym pracuje ma sens i przyczyni się do tego, iż kiedyś obudzimy się w tej lepszej, wymarzonej Polsce.

Możliwość komentowania jest wyłączona.