PIS logo
Skarżysko-Kam.
ul. Sikorskiego 20/227 26-110 Skarżysko-Kam. Tel 512 293 747

Kielce
Biuro Poselsko-Senatorskie
al. IX Wieków Kielc 2a 25-516 Kielce

Za często zapominamy …

Mija 96 rocznica pewnego listopadowego dnia w którym Rada Regencyjna przekazała powracającemu z twierdzy w Magdeburgu Józefowi Piłsudskiemu władzę. Dzień ten został uznany za początek II Rzeczypospolitej i uznany za Święto Niepodległości.

Sto dwadzieścia trzy lata wcześniej, po trzech traktatach rozbiorowych przestała istnieć Polska. Trzy ościenne mocarstwa – Prusy, Austria i Rosja solennie obiecywały, że nazwa Polska nigdy nie powstanie na żadnej z map i nie będzie używana w językach polityki i dyplomacji. Polacy, którzy zamieszkiwali wcielone prowincje mieli stać się wiernymi poddanymi dworów w Berlinie, Wiedniu i Petersburgu.

Zabory sprawiły, że ziemie Polskie były najbardziej opodatkowanymi prowincjami Prus, Rosji i Austrii. Były prowincjami do których można były wysyłać najgorszych, najbardziej nieudolnych i najbardziej skompromitowanych i skorumpowanych urzędników. Zabory sprawiały, że pewne poziomy kariery publicznej były dla Polaków trudno dostępne lub wręcz niedostępne. Zabory sprawiały, że prowadzenie przez Polaków interesów było trudniejsze. Administracja zaborcza starała się zawsze utrudniać i zduszać wszelką inicjatywę Polską. Jeżeli Polacy mogli robić karierę w państwach zaborczych to często za cenę wyrzeczenia się swojej polskości.

Marzeniem, jakie wobec kolejnych fal upokarzania Polski i Polaków przez zaborców pozostawało w sercach i duszach Polski była Niepodległość. Marzenie o niepodległości pchało kolejne pokolenia żyjące pod zaborami do Powstań Narodowych. Do powstania listopadowego 1830 roku, do Powstania styczniowego 1863 roku. Marzenie o niepodległości było także nad strzelcami Józefa Piłsudskiego, gdy ruszali oni w sierpniu 1914 roku z krakowskich oleandrów.

Mawiano wówczas „Ni z tego ni z owego będzie Polska na pierwszego”. I tak się też właściwie stało. Jeżeli przypominamy sobie relacje historycznych z tamtych listopadowych dni 1918 roku, to nasza Niepodległość zjawiła się jak listopadowa mgła. Cicho i nagle. Oto do 10 listopada, co prawda z każdym dniem słabsi i coraz bardziej chaotyczni, trzymają władzę nad polskimi miastami i wsiami okupanci – zaborcy Pruski i Austriacki, a tu nagle 11 listopada Polska powstała. Nasze miasta przywlekły barwy biało-czerwone. Zrzucano symbole zaborcze. Stała się Niepodległość!

Dzisiaj w pośpiechu naszych spraw i obowiązków, często nie zdajemy sobie sprawy z wagi i znaczenia Niepodległości. Pojęcie Niepodległości jest gdzieś na wysokim patriotycznym piedestale. Jest pojęciem któremu należy oddawać cześć. Jednak chyba zbyt mało zdajemy sobie sprawy z jego wartości dla każdego z nas. Zbyt mało widzimy zależności między Niepodległością a życiowym powodzeniem każdego z nas. Tymczasem jest to zależność bardzo dużo. Prawo do posiadania własnego Państwa i samodzielnego w tym Państwie podejmowania decyzji i decydowaniu o kierunkach polityki jest prawem ogromnym i bezcennym. Za często zapominamy, że los nas samych zależy tylko i wyłącznie od nas.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.