PIS logo
Skarżysko-Kam.
ul. Sikorskiego 20/227 26-110 Skarżysko-Kam. Tel 512 293 747

Kielce
Biuro Poselsko-Senatorskie
al. IX Wieków Kielc 2a 25-516 Kielce

Z ekspertami o bezrobociu i nie tylko 18-03-2013

fot.P.Adamczyk

„Jak przeciwdziałać bezrobociu w powiecie skarżyskim w świetle nowej perspektywy finansowej UE” to tytuł wczorajszej konferencji, której organizatorami byli  Poseł na Sejm RP Maria Zuba i Starosta Skarżyski Michał Jędrys. Zgromadzeni wysłuchali wykładów wygłoszonych przez: Grzegorz Orawiec – dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego  w Kielcach, Ryszard Zbróg – Prezydent Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej  w Kielcach, dr inż. Janusz Tuśnio z Politechniki Świętokrzyskiej, oraz Michał Jędrys Starosta Skarżyski. Organizatorzy konferencji do dyskusji zaprosili samorządowców, dyrektorów firm oraz przedsiębiorców. Celem dyskusji było wspólne szukanie dróg wyjścia z trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie skarżyskim.

Możliwość komentowania jest wyłączona.