PIS logo
Skarżysko-Kam.
ul. Sikorskiego 20/227 26-110 Skarżysko-Kam. Tel 512 293 747

Kielce
Biuro Poselsko-Senatorskie
al. IX Wieków Kielc 2a 25-516 Kielce

Gdzie Staff karpia wyhodował 2012-09-21

Ruda Maleniecka. Na zaproszenie władz samorządowych powiatu koneckiego i gminy Duda Maleniecka oraz Lokalnej Grupy Rybackiej „Między Nidą i Pilicą” oraz prezesa TWRP „Wszechnica Konecka” poseł Maria Zuba znalazła się wśród gości uczestniczących w uroczystości nadania imienia prof. Franciszka Hieronima Staffa miejscowemu Gimnazjum. Sto lat temu brat Leopolda Staffa, prof. Franciszek Staff z Uniwersytetu Jagiellońskiego, uruchomił w Rudzie Malenieckiej pierwszą na polskich ziemiach Stację Doświadczalną Rybacką – uroczyście otwarto ją 8 listopada 1912 r. Pracami stacji prof. Staff kierował początkowo osobiście, a następnie głównie przy pomocy swoich współpracowników. W 1918 r. prof. Staff został jednym z pierwszych pracowników naukowych powstałej właśnie SGGW w Warszawie. Nowe obowiązki nie pozwalały mu na dłuższe pobyty w Rudzie Malenieckiej, ale ranga stacji rosła, gdyż stała się poligonem doświadczalnym dla warszawskiej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

Z okazji jubileuszu utworzenia Stacji Rybackiej w Rudzie Malenieckiej oraz by upamiętnić działalność naukową Profesora na tych ziemiach, przed budynkiem szkoły odsłonięto pomnik Karpia Królewskiego – wyhodowanego przed laty właśnie tutaj.

Możliwość komentowania jest wyłączona.