PIS logo
Skarżysko-Kam.
ul. Sikorskiego 20/227 26-110 Skarżysko-Kam. Tel 512 293 747

Kielce
Biuro Poselsko-Senatorskie
al. IX Wieków Kielc 2a 25-516 Kielce

REKULTYWACJA TERENÓW POSIARKOWYCH 2012-04-02

Sandomierz. Posłowie Krzysztof Lipiec i Maria Zuba wzięli udział w obradach Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Komisja zajęła się aktualną sytuacją wyrobiska posiarkowego w Piasecznie. 4,5 tysiąca hektarów gruntów na terenie gminy Koprzywnica, Łoniów i Samborzec jest zagrożonych podtopieniami lub zalaniem, jeżeli w wyrobisku nie zostaną ukończone prace rekultywacyjne. Po obradach Komisji parlamentarzyści spotkali się z dziennikarzami na konferencji prasowej, gdzie przypomnieli o działaniach rządu Jarosława Kaczyńskiego na rzecz rekultywacji terenów posiarkowych. Zadanie to zostało umieszczone na liście indykatywnej Programu „Infrastruktura i Środowisko” i na jego realizację zabezpieczono finansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Jednak rząd premiera Donalda Tuska zadanie to wykreślił z realizacji!

Parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości popierają stanowisko Komisji, aby Skarb Państwa przejął finansowanie i realizację tego ważnego przedsięwzięcia, aby uchronić miejscową ludność przed katastrofą powodzi.

Możliwość komentowania jest wyłączona.