PIS logo
Skarżysko-Kam.
ul. Sikorskiego 20/227 26-110 Skarżysko-Kam. Tel 512 293 747

Kielce
Biuro Poselsko-Senatorskie
al. IX Wieków Kielc 2a 25-516 Kielce

Rada Miejska w Suchedniowie 2012-11-30

W trakcie sesji radni Rady Miejskiej w Suchedniowie skreślili z  porządku obrad głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wysokości takiej opłaty. Decyzję tę uzasadnili tym, że burmistrz nie przygotował szczegółowych wyliczeń uzasadniających przedstawioną przez siebie propozycję.

Możliwość komentowania jest wyłączona.