PIS logo
Skarżysko-Kam.
ul. Sikorskiego 20/227 26-110 Skarżysko-Kam. Tel 512 293 747

Kielce
Biuro Poselsko-Senatorskie
al. IX Wieków Kielc 2a 25-516 Kielce

Alternatywa dla Świętokrzyskiego 2012-10-06


   

        

Święty Krzyż. W sobotę, 6 października 2012 roku, Świętokrzyska Organizacja Prawo i Sprawiedliwość przedstawiła swój program „Alternatywa dla Świętokrzyskiego”. Konferencja podczas której zaprezentowany został program odbyła się w bardzo szczególnym miejscu, przy klasztorze na Świętym Krzyżu. We wstępie do zaprezentowanego programu, Prezes Świętokrzyskiej Organizacji Prawo i Sprawiedliwość, Poseł na Sejm RP Krzysztof Lipiec napisał:

”Ziemia Świętokrzyska to bardzo szczególne miejsce na mapie Polski. Mieszkańcy naszego regionu już wielokrotnie na przestrzeni wieków udowodnili, że potrafią nie tylko na tej ziemi ciężko pracować, ale także umieją stanąć w jej obronie, kiedy zajdzie taka potrzeba. To tu, na Ziemi Świętokrzyskiej zawsze biło serce Polski. Było tak nie tylko w czasie narodowych powstań i zmagań o niepodległość, ale także wtedy, kiedy trzeba było dla tej ziemi, a tym samym dla Polski ciężko pracować. Dlatego właśnie ta ziemia, Ziemia Świętokrzyska i mieszkający tu ludzie zasługują na więcej.

Ogromne zapóźnienia cywilizacyjne i oczywiste zaniedbania rządzących w naszym kraju przez ostatnie lata nie pozwalają nam nadrobić zaległości i żyć na takim poziomie, na jakim żyje się w innych, bogatszych regionach naszego kraju. Tak dalej być nie może! Prawo i Sprawiedliwość przedstawia dziś Alternatywę dla Świętokrzyskiego, stanowiącej pakiet propozycji programowych, których realizacja pomoże w rozwoju naszego województwa, usprawni funkcjonowanie administracji, da impuls do działań dla lokalnych samorządów, a co najważniejsze, da mieszkającym tutaj ludziom nadzieję na przyszłość, przywracając wiarę w to, że można tu żyć i pracować nie bojąc się o niepewne jutro.

To wielkie wyzwanie podejmujemy w miejscu bardzo szczególnym, w miejscu do którego przed wiekami pielgrzymowali polscy królowie prosząc o łaski Bożej Opatrzności w szczególnych, a często także dramatycznych momentach naszej historii. Dziś jesteśmy tutaj, bo w historii naszego kraju znów mamy taki właśnie szczególny moment, kiedy po latach letargu wywołanego obietnicami dobrobytu Polska się budzi, a z Polską budzi się też Ziemia Świętokrzyska.

Przedstawionymi w dniu dzisiejszym propozycjami chcemy rozpocząć twórczą debatę samorządową, do której zapraszamy wszystkich mieszkańców Ziemi Świętokrzyskiej oraz wszystkie działające tutaj organizacje polityczne i społeczne. Czynimy to w imię odpowiedzialności za to wspólne dziedzictwo, któremu na imię Polska, ale także w imię odpowiedzialności za naszą małą ojczyznę – Ziemię Świętokrzyską”.

 

Przemówienie Prezesa Świętokrzyskiej Organizacji Prawo i Sprawiedliwość Posła na Sejm RP Krzysztofa Lipca na konferencji prezentującej program ALTERNATYWA DLA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO, która odbyła się 6 października 2012 roku na Świętym Krzyżu.

 Województwo Świętokrzyskie to ciągle jeden z najbiedniejszych regionów w Polsce.

Przez liczne zaniedbania rządzących mieszkańcy naszego województwa pozbawiani są szans na lepsze życie.

Prawo i Sprawiedliwość chce to zmienić przez realizację programu ALTERNATYWA DLA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO, którego główne założenia chcemy przedstawić w dniu dzisiejszym z miejsca bardzo szczególnego, ze Świętego Krzyża od którego nazwę wziął przecież cały nasz region.

To nie jest przypadek, że właśnie stąd, spod murów Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego, do którego na przestrzeni wieków pielgrzymowali polscy królowie, aby Opatrzności Bożej powierzać sprawy Ojczyzny, wszystkim mieszkańcom tej ziemi chcemy powiedzieć, a może nawet wykrzyczeć: Zasługujecie na więcej! Zasługujecie na spokojne życie w zasobnym kraju! Uwierzcie, że to jest możliwe! Uwierzcie że może być lepiej, bo na to wszystko co dzieje się wokół jest alternatywa!

Nie możemy w tym miejscu nie wspomnieć o tak nieodległej przeszłości, kiedy Prawo i Sprawiedliwość będąc przy władzy przywróciło nadzieję mieszkańcom tej ziemi dając nam wszystkim szansę na życie w normalnym kraju. Nie sposób także nie wspomnieć człowieka dla tej ziemi wyjątkowo zasłużonego, który potrafił rozmawiać z każdym i potrafił także popychać do przodu sprawy, które dla innych były niemożliwe do ruszenia. Nie wszyscy mieszkańcy naszego województwa mieli przyjemność poznać go osobiście, ale z pewnością wszyscy dziś wiedzą kim był i jak wiele dla nas zrobił. Tym człowiekiem był ówczesny lider świętokrzyskiego Prawa i Sprawiedliwości, którego dziś mam zaszczyt i honor zastępować, wicepremier rządu Rzeczypospolitej Przemysław Gosiewski. Wspominam w tym miejscu Pana Premiera nie tylko dlatego, że mu się to po prostu należy, ale przede wszystkim dlatego, że program naszego działania, który dziś Państwu zaprezentujemy, jest próbą kontynuacji ogromnego i niekwestionowanego dorobku świętej pamięci Przemysława Gosiewskiego.

ALTERNATYWA DLA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO, którą dziś przedstawiamy Państwu, a za Państwa pośrednictwem także wszystkim mieszkańcom naszego regionu, jest z naszej strony, ze strony Prawa i Sprawiedliwości próbą skierowania naszego województwa z powrotem na ścieżkę dobrego rozwoju, z której zawrócono nas niestety przed kilkoma laty. Nie czas dziś jednak na rozdzieranie szat i szukanie winnych. Czas biegnie bowiem nieubłaganie i jestem przekonany, że przyszłe pokolenia mieszkańców ziemi świętokrzyskiej nie wybaczyły by nam, gdybyśmy tych działań nie podjęli.

Przedstawione w dniu dzisiejszym propozycje bardzo konkretnych rozwiązań kierujemy do wszystkich mieszkańców naszego województwa, bez względu na ich status społeczny, wykształcenie, wiek, czy też poglądy polityczne. Kierujemy nasze propozycje także do liderów i działaczy innych partii politycznych w naszym regionie, licząc nie tylko na krytyczną ocenę naszych propozycji, ale przede wszystkim na szeroką dyskusję wokół zasygnalizowanych tematów. Zaznaczam, że pozostaniemy otwarci na wszelkie propozycje, które będą służyły rozwojowi naszego województwa i przyczynią się do wzrostu dobrobytu mieszkańców.

Program ALTERNATYWA DLA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO zakłada, że Prawo i Sprawiedliwość po zbliżających się wyborach parlamentarnych powróci do rządzenia w kraju, a po wyborach samorządowych weźmie także odpowiedzialność za nasze województwo. Opublikowane w dniu wczorajszym sondaże pokazują, że tak właśnie będzie.

Z tego samego powodu, za bardzo realne do realizacji w niedalekiej przyszłości uważamy nasze propozycje, które chcemy dziś poddać krytycznej ocenie.

Jak możecie Państwo zauważyć, konstrukcja prezentowanego programu pozwala na jego ciągłe poszerzanie i wnoszenie wszelkich modyfikacji. To, co Państwu prezentujemy stanowi swego rodzaju bazę programową, która – w co bardzo mocno wierzę – już w niedługim czasie zostanie uzupełniona o zupełnie nowe zagadnienia, których przecież w naszym życiu publicznym nie brakuje.

Do prac nad całością programu powołujemy Zespół Pracy Samorządowej, który będzie działał nie tylko na rzecz jego udoskonalania i ciągłej rozbudowy, ale będzie przede wszystkim prowadził w tym zakresie bardzo szerokie konsultacje społeczne.

Ten Zespół to nie jest zamknięte grono. Jest w nim jeszcze wiele wolnych miejsc czekających na ludzi gotowych pracować dla naszego województwa.

Jak już wspomniałem, w naszym programie przedstawiamy kilka generalnych tez dotyczących tematów uznanych przez nas za najważniejsze. Dotyczą one tych zagadnień naszego życia społecznego, które obecnie zostały przez rządzących całkowicie zaniedbane, lub też ich realizacja pozostawia bardzo wiele do życzenia. To właśnie jest ALTERNATYWA DLA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO:

  • Pomożemy zadłużonym samorządom poprzez generalną zmianę zad podziału środków finansowych z UE. To właśnie samorządy odpowiadają za realizację wielu kluczowych inwestycji finansowanych ze środków UE. Dotychczasowa polityka podziału tych środków doprowadziła do skrajnego zadłużenia bardzo wielu samorządów uniemożliwiając im normalne funkcjonowanie.
  • Powstrzymamy likwidację szkół, szczególnie chodzi tu o szkoły na wsiach i w małych miejscowościach, gdzie szkoła jest nie tylko miejscem nauki, ale bardzo często także jedynym ośrodkiem krzewienia kultury. Możliwe to będzie poprzez generalną zmianę zasad finansowania takich właśnie szkół na szczeblu centralnym.
  • Stworzymy system zatrudnienia absolwentów dając młodym ludziom, po ukończeniu studiów bądź szkół ponadgimnazjalnych szansę pozostania na stałe w naszym województwie. System ten będzie ważnym elementem Narodowego Programu Zatrudnienia ogłoszonego przez Prawo i Sprawiedliwość.
  • Doprowadzimy do zbudowania lotniska w Kielcach. Realizacja tak potężnej inwestycji przerasta możliwości każdego z samorządów. Dlatego niezbędna jest tu pomoc państwa w uruchomieniu programu finansowanego ze środków UE.
  • Uruchomimy Społeczny Program „Żłobek i przedszkole w każdej gminie”. To bardzo ważne zadanie, a jego realizacja pozwoli mieszkańcom bardzo wielu miejscowości w naszym województwie, pozbawionych dotychczas tego typu placówek nie tylko na normalne funkcjonowanie na rynku pracy, ale także dorównanie w tym zakresie do zdecydowanie bogatszych regionów w Polsce i UE.
  • Powstrzymamy likwidację małych posterunków policji wiedząc, że stanowią one bardzo ważny element bezpieczeństwa mieszkańców, a my na bezpieczeństwie ludzi nie będziemy oszczędzać. Uważamy jednak, że tym zakresie jest jeszcze wiele do zrobienia i myśląc o udoskonaleniu systemu bezpieczeństwa proponujemy opracowanie we współpracy z samorządami i uruchomienie specjalnego programu „Posterunkowy w każdej gminie”, a w niedalekiej przyszłości może nawet w każdym sołectwie. System ten powinien przypominać funkcjonowanie dzielnicowych w większych miastach.
  • Stworzymy Świętokrzyską Strefę Ekonomiczną, która obejmie teren całego naszego województwa dając warunki do rozwoju przedsiębiorczości i w zdecydowany sposób ograniczając bezrobocie.
  • W powiatach typowo rolniczych, gdzie większość mieszkańców żyje z pracy na roli stworzymy Strefy Ochrony Rolnictwa, w których stworzone zostaną warunki pozwalające na rozwój produkcji rolnej z całkowicie zmodyfikowaną sferą doradztwa rolniczego, ubezpieczeń, a także lokalnych podatków.

Przedstawiając tylko główne założenia i niektóre pomysły z naszego programu wiemy o tym, że do zrobienia jest zdecydowanie więcej, chociażby w zakresie infrastruktury drogowej, kolei, czy chociażby służby zdrowia, w której bardzo szybko trzeba doprowadzić do tego, żeby nasze województwo traktowane było na równi z innymi regionami, w zakresie finansowania świadczeń zdrowotnych.

Jednym z najważniejszych wyzwań, jeśli chodzi o służbę zdrowia w naszym regionie jest z pewnością odkładana ciągle budowa szpitala dziecięcego. To z pewnością trudne wyzwanie, uważam jednak, że musimy zrobić wszystko, aby nowy szpital powstał i nie ważne jest w tym miejscu to, kto przypisze sobie sukces z jego otwarcia i kto będzie przecinał wstęgę, co jest tak modne w ostatnim czasie.

To tylko najważniejsze zagadnienia z życia naszego regionu, na które jest alternatywa i które chcemy zrealizować. Ten plan wynika z naszego przeświadczenia, że dobro naszego regionu i jego mieszkańców jest zdecydowanie ważniejsze niż dobro naszej partii i dlatego apelujemy w dniu dzisiejszym do wszystkich ugrupowań politycznych w województwie świętokrzyskim o współpracę wierząc głęboko, że razem można dokonać więcej.

 

  • Alternatywa dla Świętokrzyskiego. Św. Krzyż 2012-10-06

Możliwość komentowania jest wyłączona.