PIS logo
Skarżysko-Kam.
ul. Sikorskiego 20/227 26-110 Skarżysko-Kam. Tel 512 293 747

Kielce
Biuro Poselsko-Senatorskie
al. IX Wieków Kielc 2a 25-516 Kielce

O polityce wizowej UE i Polski wobec Ukrainy

 Polsko-Ukraińska Grupa Parlamentarna, której przewodniczy poseł Maria Zuba, zorganizowała 13 czerwca debatę „Polityka wizowa UE i Polski wobec Ukrainy”.
Wprowadzeniem do dyskusji była otwarta dzień wcześniej wystawa „Wizy? W jakim celu?”, obrazująca asymetrię w relacjach między państwami strefy Schengen a Ukrainą, Gruzją i Mołdawią w zakresie swobodnego podróżowania po Europie.
W obradach uczestniczyli przedstawiciele Ambasady Ukrainy, polskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Straży Granicznej, przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz mediów polskich i zagranicznych.

Uczestnicy debaty podkreślali, że Polska jest w UE liderem pod względem wiz przyznawanych Ukraińcom; wskazywano na wiele ułatwień w tym zakresie, wprowadzonych w ostatnich latach (m.in. umowa polsko-ukraińska o zniesieniu opłaty za wizy krajowe, umowa między UE i Ukrainą o ułatwieniach wizowych oraz jej korzystna dla Ukrainy nowelizacja, która wkrótce wejdzie w życie). Jednak zauważono też problemy wciąż nierozwiązane, jak długi okres oczekiwania na wizy, ograniczony dostęp do punktów wizowych oraz niewielki odsetek wiz wieloletnich i blokowanie przez hakerów (?) dostępu do stron internetowych konsulatów. M.in.w tych sprawach poseł Maria Zuba wniosła stosowne interpelacje do Ministra Spraw Zagranicznych (Interpelacja nr 8380 w sprawie opieszałości i zaniechań polskich służb dyplomatycznych dotyczących wydawania Polakom wiz ukraińskich oraz utrudnień w pracy polskich dziennikarzy na Ukrainie – http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=8380 oraz, również związana z polską polityką na Wschodzie – wystosowana w połowie czerwca interpelacja na temat konieczności rozwiązania problemów związanych z wydawaniem wiz przez polskie konsulaty na Białorusi – wciąż, z przyczyn leżących po stronie obsługi technicznej kancelarii Sejmu, niewidoczna na stronie http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/agent.xsp?symbol=POSELIZL&NrKadencji=7&Nrl=452&Typ=INT&Czyb=T  ).

Podczas dyskusji kończącej debatę jej uczestnicy zgodnie przyznali, że liberalizacja wizowa pomiędzy całą EU a Ukrainą przyniesie wszystkim stronom korzyści polityczne, gospodarcze i kulturalne. Podkreślano również, że wspólnym celem UE i Ukrainy powinien być powrót to ruchu bezwizowego – jaki obowiązywał między Ukrainą a Polską przed wejściem naszego kraju do strefy Schengen.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii i oznaczony tagami , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.