PIS logo
Skarżysko-Kam.
ul. Sikorskiego 20/227 26-110 Skarżysko-Kam. Tel 512 293 747

Kielce
Biuro Poselsko-Senatorskie
al. IX Wieków Kielc 2a 25-516 Kielce

Na promie nie tylko o moście

W bardzo nietypowym miejscu, bo na promie kursującym po Wiśle nieopodal Połańca, odbyła się 8 października konferencja prasowa z udziałem posłów Krzysztofa Lipca, Jarosława Rusieckiego,  Bogdana Rzońcy (byłego marszałka województwa podkarpackiego), Marii Zuby (byłej wicewojewody świętokrzyskiej),  senatora Władysława Ortyla (wiceministra Rozwoju Regionalnego w rządzie Jarosława Kaczyńskiego) oraz wójta gminy Rytwiany, Grzegorza Forkasiewicza.

Tematem konferencji było przedstawienie wspólnych, sąsiedzkich działań związanych z budową mostu na Wiśle oraz perspektyw rozwoju Polski Wschodniej.

Poseł Krzysztof Lipiec przywitał przybyłych na konferencję gości, a następnie przedstawił obecny stan realizacji inwestycji budowy mostu na Wiśle w okolicach Połańca. – 1 października 2012 roku podpisano umowę pomiędzy województwem podkarpackim i świętokrzyskim na realizację wspólnego przedsięwzięcia, którym jest budowa mostu na Wiśle. Jest to dobra wiadomość dla nas wszystkich, ponieważ most ten połączy oba te województwa. Cieszymy się bardzo, że obecne władze realizują politykę Prawa i Sprawiedliwości, gdyż podkreślić trzeba, że dzięki zdecydowanym działaniom posłów i senatorów Ziemi Podkarpackiej i Świętokrzyskiej, dzięki mocnemu zaangażowaniu Rządu Premiera Jarosława Kaczyńskiego został wprowadzony w życie Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej, który obejmuje ubogie regiony Polski. – powiedział Krzysztof Lipiec. Podkreślił również rolę obecnego senatora Władysława Ortyla, który wspólnie ze śp. Grażyną Gęsicką (minister Rozwoju Regionalnego w rządzie Jarosława Kaczyńskiego) zabiegał o realizację programu w zakresie budowy mostu na Wiśle.

Senator Władysław Ortyl w swojej wypowiedzi przypomniał, że to właśnie za rządów PiS do strategii zagospodarowania przestrzennego tych dwóch województw została wpisana budowa mostu na Wiśle. To był ważny krok do tego by wspólnie z samorządowcami zabiegać o podjęcie działań mających na celu połączenie mostem województwa podkarpackiego i świętokrzyskiego. Senator podkreślił, że dynamika działań w tej materii nabrała tempa w momencie gdy miał on zaszczyt i obowiązek pracować w rządzie Jarosława Kaczyńskiego na stanowisku wiceministra Rozwoju Regionalnego. Wtedy też, koncepcja Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, doprowadziła do tego, że zostały przypisany na tę inwestycję duży strumień pieniędzy. Dzięki staraniom parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości i władz samorządowych inwestycja budowy mostu na Wiśle została także obroniona w Brukseli. „Kto nie wie po co budować mosty, ten nie zna się na polityce i gospodarce” – senator zacytował słowa Jarosława Kaczyńskiego, wypowiedziane podczas wizyty na Podkarpaciu w w 2010 r.

Poseł Bogdan Rzońca zwrócił uwagę na szereg problemów związanych ze startem tej inwestycji. – Nie mieliśmy wątpliwości co do zasadności i potrzeby tej inwestycji. W tej sprawie jednak nie było jednomyślności. Najwięcej głosów sprzeciwu było w sejmiku wojewódzkim i z tym był problem – powiedział Bogdan Rzońca.

Wójt Grzegorz Forkasiewicz akcentował ponadregionalne znaczenie inwestycji. – Już w 2002 roku na środku Wisły w obecności kamer, fotoreporterów i dziennikarzy podpisywano porozumienie o tej inwestycji – mówił. – Do realizacji nie doszłoby gdyby nie wielkie zaangażowanie wielu parlamentarzystów oraz samorządowców Prawa i Sprawiedliwości, którzy potrafili wykorzystać szansę w unijnym Programie Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej. Kontynuacja tej inicjatywy przez obecną partię rządzącą tylko potwierdza słuszność tej inwestycji. Mosty powinny łączyć a nie dzielić – podkreślił wójt.

Radny powiatowy Ziemi Mieleckiej Zbigniew Tymuła podziękował senatorowi Ortylowi oraz posłowi Rzońcy za wytrwałość w forsowaniu tak ważnego i strategicznego dla mieszkańców Ziemi Podkarpackiej i Świętokrzyskiej zadania.

Poseł na Sejm Krzysztof Lipiec podkreślił, że obecnie dla parlamentarzystów i samorządowców Prawa i Sprawiedliwości przedmiotem głębokiej troski jest, aby w nowej perspektywie finansowej Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej był utrzymany. Niestety, w ostatnim czasie docierają niepokojące sygnały z rządu premiera Tuska, że program ten może być zagrożony.

– Byłoby to wielkie nieszczęście – stwierdziła poseł Maria Zuba – bo cel postawiony Programowi Operacyjnemu Rozwój Polski Wschodniej wciąż nie został osiągnięty. W dalszym ciągu istnieje dużo dysproporcji i zaniedbań województw objętych tym programem, m.in. na terenie województwa podkarpackiego i świętokrzyskiego. Dlatego też posłowie Prawa i Sprawiedliwości nieustannie lobbują w kierunku utrzymania tego programu w następnej perspektywie finansowej. Między innymi właśnie w tym celu powołany został zespół ds. Rozwoju Polski Wschodniej, który to zespół funkcjonuje w obrębie klubu parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.

Miało już miejsce pierwsze spotkanie Zespołu, na które zaproszono Ministra ds. Rozwoju Regionalnego. Podczas spotkania omówiono sprawę finansowania i realizacji inwestycji w Polsce Wschodniej. Pomimo złożonej przez Ministra deklaracji przedstawienia w ciągu dwóch tygodni szczegółowej informacji na temat ilości środków do chwili obecnej wykorzystanych na inwestycje regionów Polski Wschodniej oraz pozostałych jeszcze środków do tej pory (a minęło już półtora miesiąca!) informacji takiej nie otrzymaliśmy. To pokazuje, że rząd tak naprawdę nie wie w jakim jest momencie realizacyjnym tego programu – krytykowała poseł Maria Zuba. – Trudno więc się dziwić, że rząd nie ma również stanowiska wypracowanego na temat tego, co powinno się znaleźć w tym Programie Operacyjnym i ile to może kosztować. Stąd też bardzo cenna jest dla nas współpraca z samorządowcami, którzy najlepiej widzą i czują potrzeby województw i ich mieszkańców.

Na zakończenie swojej wypowiedzi poseł stwierdziła: – Cieszymy się teraz, że ten jeden fragment pomysłu Prawa i Sprawiedliwości na Rozwój Polski Wschodniej jest realizowany. Jednak wymaga podkreślenia ile w trakcie realizacji tego programu obecny rząd popełnił zaniedbań! Ile wyzwań zapoczątkowanych przez PiS nie zostało wcielonych w życie… i to jest z pewnością z dużą szkodą dla rozwoju gospodarczego tego regionu.

Poseł Jarosław Rusiecki omówił problemy związane z doprowadzeniem do realizacji tej inwestycji. Podkreślił, że Polska jest 6 co do wielkości krajem w Unii Europejskiej. Jednak z przykrością zaznaczył, że rozwój komunikacji nie dorasta do potrzeb mieszkańców, do rozwoju gospodarczego, szczególnie pomiędzy Polską Wschodnią a Polską Zachodnią. Są tego różne przyczyny: historyczne i gospodarcze. – Dlatego musimy teraz systematycznie poprawiać tę sytuację. Jednym z narzędzi niwelujących te bariery jest właśnie PO RPW, stworzony za rządów Jarosława Kaczyńskiego – powiedział poseł. Zaznaczył również, że ten i wiele innych programów rodziło się w gabinecie minister Grażyny Gęsickiej. Niestety, ten dorobek został poważnie zaniedbany przez obecny rząd PO-PSL

Rzeka Wisła może być szansą rozwoju gospodarczego dla województwa podkarpackiego i świętokrzyskiego. Oprócz mostu ważnym elementem rozwoju tego regionu jest poprawa infrastruktury drogowej, komunikacyjnej i współpraca na szczeblu władz samorządowych obu województw. Jeszcze za rządów PiS zrodził się pomysł i przygotowane zostało studium modernizacji linii kolejowej, która wiedzie przez północ województwa świętokrzyskiego – najbardziej uprzemysłowionej części województwa – do stolicy regionu podkarpackiego – Rzeszowa. Niestety, modernizacja ta zakończyła się mniej więcej w okolicach Ostrowca. Podobnie jest z mostem kolejowym na Wiśle w Sandomierzu dla pociągów pasażerskich, w szczególności pociągów regionalnych, którego modernizacja nie jest obecnie kontynuowana.

Tymczasem konieczne jest, aby linia kolejowa i drogowa była dalej modernizowane, bo są konieczne dla rozwoju komunikacyjnego dla gospodarki i turystyki, która jest szansą dla rozwoju Podkarpacia i Świętokrzyskiego.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii i oznaczony tagami , , , , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.