PIS logo
Skarżysko-Kam.
ul. Sikorskiego 20/227 26-110 Skarżysko-Kam. Tel 512 293 747

Kielce
Biuro Poselsko-Senatorskie
al. IX Wieków Kielc 2a 25-516 Kielce

INTERPELACJA w sprawie zatwierdzenia przez Komisję Europejską programów operacyjnych w perspektywie finansowej 2014-2020

Warszawa, dnia 27 listopada 2014 roku

 

                                                                Szanowna Pani

                                                                Maria Wasiak

                                                                Minister Infrastruktury i Rozwoju

INTERPELACJA

w sprawie zatwierdzenia przez Komisję Europejską

programów operacyjnych w perspektywie finansowej 2014-2020

 

Szanowna Pani Minister,

W latach 2014-2020 Polska ma otrzymać 82,5 mld euro z Funduszy Europejskich. Warto podkreślić, że krajowe programy operacyjne, finansowane ze środków polityki spójności, Rada Ministrów przyjęła już 8 stycznia 2014 roku. Tymczasem negocjacje z Komisją Europejską nad ich ostatecznym kształtem nadal trwają, pomimo że minął blisko rok od rozpoczęcia nowej perspektywy finansowej. Upływ tak długiego okresu czasu może mieć wpływ na możliwości korzystania z unijnych środków, niezwykle ważnych dla rozwoju całej Polski i jej poszczególnych regionów.

W związku z przedłużającym się procesem zatwierdzania polskich programów operacyjnych, krajowych i regionalnych,  przez Komisję Europejską, dla nowej perspektywy finansowej 2014-2020, uprzejmie proszę Panią Minister o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1.Jaki jest obecnie stan negocjacji programów operacyjnych ( krajowych i regionalnych), oraz które z nich są na najbardziej i najmniej zaawansowanym etapie.

2. Jakie są przyczyny opóźnień w przyjmowaniu wymienionych wyżej programów ?

3. Kiedy zostaną przyjęte krajowe i regionalne programy operacyjne?

4. Kiedy będą przyjęte uszczegółowienia dla tychże programów?

                        Jerzy Szmit                                          Maria Zuba

                Poseł na Sejm RP                                 Poseł na Sejm RP

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.