PIS logo
Skarżysko-Kam.
ul. Sikorskiego 20/227 26-110 Skarżysko-Kam. Tel 512 293 747

Kielce
Biuro Poselsko-Senatorskie
al. IX Wieków Kielc 2a 25-516 Kielce

Interpelacja w sprawie odbywania staży lekarskich

Sz. Pan           

Bartosz Arłukowicz

Minister Zdrowia

ul. Miodowa 15

00-952 Warszawa

 

INTERPELACJA

w sprawie: konieczności doprecyzowania zasad odbywania lekarskich staży i rezydentur oraz jasnego wprowadzenia do nich relacji mistrz-uczeń.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 1996 roku o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. Nr 73, poz. 350 z późn. zmian.), kierując się szeroko pojętym interesem społecznym, uprzejmie proszę Pana Ministra o podjęcie działań zmierzających do wprowadzenia racjonalnych zmian w zasadach odbywania lekarskich staży i rezydentur.

 

Uzasadnienie

Teoretycznie absolwent studiów medycznych powinien być solidnie przygotowany do pracy w zawodzie lekarza. Jednak, aby zostać „pełnowartościowym” członkiem lekarskiej społeczności, lekarz musi zdobyć specjalizację; bez niej nie ma szans na rynku pracy. Okres szkolenia specjalizacyjnego trwa do 6 lat pracy.

Okazuje się, że zrobienie specjalizacji w Polsce jest dosyć trudne. Po pierwsze Ministerstwo Zdrowia zapewnia zbyt małą w stosunku do potrzeb liczbę etatów rezydenckich, po drugie szpitale ze względów finansowych nie chcą zatrudniać młodych lekarzy, którzy chcieliby specjalizować się w trybie pozarezydenckim, np. w ramach zwykłej umowy o pracę. Dla nich etatów brak, bo szpital musiałby z własnych środków zapewnić im wynagrodzenie.

Rezydenci zaś stanowią dla szpitali praktycznie bezpłatną siłę roboczą, wykorzystywaną nie tyle do leczenia pacjentów, ile – przede wszystkim – do prac administracyjnych i przysłowiowego łatania dziur. Do szlachetnych wyjątków należą sytuacje, gdy lekarz rezydent lub stażysta wprowadzany jest w specjalizację pod ścisłym nadzorem doświadczonego lekarza. W zasadzie nie ma już mowy o tworzeniu między młodym lekarzem a lekarzem doświadczonym relacji uczeń-mistrz. Tymczasem bez stworzenia warunków dla tej relacji nie będziemy mieć dobrych lekarzy, a jedynie „lekarzy-wykształciuchów”, z papierkiem formalnie upoważniającym do praktyki, ale bez koniecznych umiejętności praktycznych i wpojonych standardów etycznych.

Obecnie rezydent to pracownik, któremu szpital płaci tylko za dyżury i na fundusz socjalny, jego zasadnicze wynagrodzenie pochodzi zaś z Ministerstwa Zdrowia. Dyrektorzy wykorzystują tę sytuację do doraźnego obniżania kosztów funkcjonowania szpitali. Wiemy, że są szpitale, w których pracują głównie rezydenci, ale po sześciu latach kształcenia nikt ich nie przyjmuje do pracy. Zastępuje się ich nowymi rezydentami. Ale to nie są jedyne problemy rezydentów. Ponieważ w programach specjalizacji określona jest liczba dyżurów bez wskazania czasu trwania tych dyżurów, niektórzy dyrektorzy szpitali – chcąc zaoszczędzić – proponują albo bardzo niskie stawki godzinowe na kontraktach (np. kilkanaście zł za godzinę dyżuru brutto), albo proponują np. trzy dyżury po trzy godziny w miesiącu w ramach etatu.

Lekarz-rezydent stał się dziwną hybrydą lekarza z urzędnikiem. Zazwyczaj świetnie orientuje się, gdzie szukać informacji medycznych na temat danej jednostki chorobowej i płynnie porusza się w tabelach JGP. Rezydent musi też pamiętać, że pacjent jest zawsze przyjęty „celem leczenia”, a nigdy samej tylko diagnostyki. Tego typu czynności powinien jednak prowadzić personel pomocniczy – ale stażysta, za którego utrzymanie płaci państwo, jest dla szpitala tańszy niż najtańszy własny pracownik, nawet niewykwalifikowany.

Sądzę, że trudno bronić obecnej sytuacji z punktu widzenia pacjenta i z punktu widzenia dalekosiężnego interesu państwa.

W związku z powyższym uprzejmie proszę Pana Ministra o odpowiedź na następujące pytania:

1/ Czy Minister Zdrowia widzi potrzebę tworzenia relacji mistrz-uczeń między rezydentami i stażystami a opiekującymi się nimi doświadczonymi lekarzami specjalistami?

2/ Czy Minister Zdrowia zamierza stworzyć mechanizmy zachęcające szpitale do zatrzymywania rezydentów i stażystów po zakończeniu przez nich specjalizacji?

3/ Czy Ministerstwo Zdrowia monitoruje efektywność staży i rezydentur w poszczególnych szpitalach pod względem wyników egzaminów lekarzy odbywających te rezydentury i staże? Jeśli tak, to proszę o przedstawienie oceny ich rezultatów.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.