PIS logo
Skarżysko-Kam.
ul. Sikorskiego 20/227 26-110 Skarżysko-Kam. Tel 512 293 747

Kielce
Biuro Poselsko-Senatorskie
al. IX Wieków Kielc 2a 25-516 Kielce

Interpelacja w sprawie demografii

Sz. Pan  Władysław Kosiniak-Kamysz

Minister Pracy i Polityki Społecznej

ul. Nowogrodzka 1/3/5  00513 Warszawa

INTERPELACJA

w sprawie:  zaniechań i działań rządu RP w związku z koniecznością przeciwdziałania negatywnym zjawiskom demograficznym w Polsce

Na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 9 maja 1996 roku o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. Nr 73, poz. 350 z późn. zmian.), kierując się szeroko pojętym interesem społecznym, uprzejmie proszę Pana Ministra o informacje na temat prorodzinnych działań podejmowanych przez Rząd w celu poprawy sytuacji demograficznej w Polsce.

Uzasadnienie

Jak wynika z danych Eurostatu, w Polsce jedna kobieta rodzi statystycznie 1,29 dziecka (dane za 2012 rok). To jeden z najniższych współczynników dzietności na świecie. Niższe wartości tego wskaźnika w Unii Europejskiej notuje się tylko w Portugalii (1,28), a niewiele wyższe w Hiszpanii (1,32 dziecka na kobietę) i na Węgrzech (1,34). Najwyższe wartości współczynnika dzietności są zaś w Irlandii (2,01), Francji (2,01)
i Wielkiej Brytanii (1,9).

Prognozy demograficzne dla Polski na kolejne dekady są dramatyczne. Według wyliczeń Eurostatu, za 15 lat populacja w naszym kraju spadnie z obecnych 38,5 mln do 37,5 mln; w 2050 roku w Polsce żyć już będzie tylko 34,8 mln osób, a w 2080 roku – 29,5 mln.

Podobna jest ocena Głównego Urzędu Statystycznego. W opublikowanym  niedawno materiale poświęconym sytuacji ludnościowej w Polsce GUS ocenia, że trendy obserwowane w demografii zapowiadają narastające trudności, zwłaszcza na rynku pracy i ubezpieczeń społecznych. GUS stwierdza:

„W okresie najbliższych pięciu lat można się spodziewać zmniejszania się liczby ludności w wieku produkcyjnym. Ubytek ten będzie w znacznie większym stopniu dotyczył ludności w wieku mobilnym niż niemobilnym nawet przy uwzględnieniu ustawowego przesunięcia wieku emerytalnego począwszy od 2013 roku”.

W końcu 2013 roku ludność w wieku poprodukcyjnym liczyła ponad 7 mln osób, a jej udział w ogólnej populacji wyniósł 18,4 proc., podczas gdy w 2000 r. było to odpowiednio: 5,7 mln i 15 proc. W stosunku do 2012 roku liczba osób w wieku poprodukcyjnym wzrosła o 217 tys., czyli o 0,6 pkt proc.

Autorzy raportu GUS wyciągają z tego alarmujące wnioski:

„Niska liczba zawieranych małżeństw oraz zmiany w trendzie urodzeń będą miały negatywny wpływ na przyszłą dzietność, zwłaszcza wobec utrzymującej się wysokiej skali emigracji Polaków za granicę (szczególnie emigracji czasowej ludzi młodych). Trwający proces starzenia się polskiego społeczeństwa będący wynikiem korzystnego zjawiska, jakim jest wydłużanie się trwania życia, jest pogłębiany niskim poziomem dzietności. W przyszłości będzie to powodować zmniejszanie się podaży siły roboczej na rynku pracy i utrudnienia w systemie zabezpieczenia społecznego w wyniku wzrostu liczby i odsetka ludzi w starszym wieku”.

Jak ocenił demograf, prof. Kazimierz Szczygielski, Polska jest jednym z krajów o najgorszych wskaźnikach demograficznych na świecie:

„Tendencja spadku liczby ludności jest bardzo wyraźna. Ten proces rozpoczął się już jakiś czas temu, a w Polsce większość ludności w wieku mobilnym – czyli w wieku 18-44 lat – jest już na rynku. Szacunki mówią o tym, że jeszcze w tym półwieczu liczba Polaków może skurczyć się nawet o ok. 20 proc.”.

Prof. Szczygielski ostrzega, że za ok. 5-7 lat na rynku zatrudnienia rozpocznie się proces kurczenia się najbardziej aktywnej zawodowo grupy pracowników. Efekty tego odczuje cała gospodarka, bo zabraknie ludzi do pracy. Dramatyczna będzie również
z tego powodu sytuacja systemu emerytalnego, która już teraz z roku na rok gorsza.

Biorąc pod uwagę powyższe, uprzejmie proszę Pana Ministra o podjęcie działań i odpowiedź na następujące pytania:

1/ Jak Pan Minister i rząd RP ocenia obecną sytuację demograficzną Polski i jej perspektywy?

2/ Jaką strategię przyjął rząd, aby odwrócić tę tendencję?

3/ Jakie konkretne narzędzia społeczne i gospodarcze są w stanie powstrzymać te niekorzystne tendencje demograficzne?

4/ Jakie osiągnięcia ma rząd PO i PSL w zakresie poprawy demografii w Polscek po 7 – iu latach rządów?

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.