PIS logo
Skarżysko-Kam.
ul. Sikorskiego 20/227 26-110 Skarżysko-Kam. Tel 512 293 747

Kielce
Biuro Poselsko-Senatorskie
al. IX Wieków Kielc 2a 25-516 Kielce

Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej

USTAWA
z dnia 29 września 2017 r.
o ustanowieniu Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej
W hołdzie mieszkańcom polskich wsi za ich patriotyczną postawę w czasie II wojny światowej – za pomoc udzielaną uciekinierom, osobom ukrywającym się przed prześladowaniami i wysiedlanym, walkę w oddziałach partyzanckich, za żywienie mieszkańców miast i żołnierzy podziemnego państwa polskiego oraz z szacunkiem dla ogromu ofiar poniesionych przez mieszkańców wsi – rozstrzeliwanych, wyrzucanych
z domostw, pozbawianych dobytku, wywożonych do sowieckich łagrów i niemieckich obozów koncentracyjnych oraz na przymusowe roboty, stanowi się, co następuje:
Art. 1. 12 lipca – dzień pacyfikacji Michniowa w 1943 r. – ustanawia się

Dniem Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej.

Art. 2. Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej jest świętem państwowym.

xx-29 -20150712

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.